Miesięczne archiwum: kwiecień 2013

Używamy Cookies

Tak, używam cookies jak 90% stron internetowych i tak jest od ~20 lat!!!!
Co więcej nie zamierzam się tym chwalić ani informować kogokolwiek. Spowodowane jest to tym iż każdy może sobie zablokować zapisywanie cookies i tyle – to sprawa przeglądarki każdego użytkownika tego i innych stron internetowych. Obecnie ze względu na nowe rozporządzenie UE, każda niemal polska strona jest zeszpecona tymi wyskakującymi głupimi informacjami; dlatego mówię DOSYĆ.

A dodatkowo klikanie na stutysięczny-dziewięćdziesiąty-drugi banner informujący o oczywistej oczywistości jest tak irytujące jak tylko być może.